شبکه های وسیع در خدمات کامپیوتر

خدمات کامپیوتر و شبکه در مقیاس های وسیع جغرافیایی:

شرکت هایی که دارای چندین ساختمان در یک شهر و یا در شهرهای دیگر هستند از داشتن یک شبکه خصوصی بین این مراکز استقبال میکنند. در خدمات کامپیوتر شرکتی داشتن ایمیل داخلی، اتوماسیون و یا امکان به اشتراک گذاری فایل در بین کارمندان این مراکز میتواند در بالا رفتن راندمان مجموعه نقش بسیار زیادی ایفا کند.

با وجود فراگیر شدن اینترنت و همچنین راه کارهای مخابراتی، خدمات کامپیوتر و شبکه هم به مرحله بزرگتری راه یافته و دیگر مرزی بین شبکه های داخلی یک شرکت وجود ندارد . خبر خوب این است که برای هر مسافتی راهکاری وجود دارد.

راهکارهای مخابراتی :

این نوع ارتباط ار طریق بسترهای مخابراتی امکان پذیر است که میتوان به خطوط E1، ارتباط رادیویی و همچنین ارتباط باند پهن از طریق ماهواره اشاره کرد که بسته به نوع نیاز و همچنین بودجه قابل انتخاب است.
نکته پر اهمیت در رابطه با شبکه های مخابراتی امنیت میباشد که این مهم بدلیل اختصاصی بودن لینک است.

راهکارهای اینترنتی :

بین المللی بودن این شبکه امکان اتصال دو نقطه در قاره های مختلف را فراهم میکند که امری بسیار مفید است اما از طرفی سرعت پایین این شبکه در قیاس با راه کارهای مخابراتی و همچنین قیمت بالای آن استفاده از این روش را کمی مشکل نموده ولی برای برقراری اتصال بین شبکه های کامپیوتری برون مرزی این روش راحت ترین انتخاب است

بدلیل دسترسی داشتن دیگران به شبکه اینترنت ، تامین امنیت اتصال از درجه بالایی برخوردار است که شرکت ها را وادار به استفاده از فایروال و دیگر تجهزیات امنیتی میکند.

بیت سیس در زمینه مشاوره و اجرای شبکه های وسیع در خدمت شماست.

نویسنده : علیرضا پوررنجبر