خدمات کامپیوتر - فایروال

دیواره آتش در خدمات کامپیوتر :

در علم کامپیوتر، فایروال (Firewall) یا دیواره آتش بخش مهمی از خدمات کامپیوتر شرکتی است که برای کنترل رفت و آمد اطلاعات از شبکه ای به شبکه دیگر به کار میرود.
در دنیای کامپیوتر، اینترنت یک شبکه است، شبکه ای به وسعت همه کامپیوتر های جهان و شبکه داخلی یک شرکت فقط به تعداد کامپیوتر های آن. حال اهمیت کنترل اطلاعاتی که بین کامپیوتر های شرکت و سروری در اینترنت صورت میگیرد بسیار بالاست، به این علت که این اطلاعات ممکن است خطرناک باشند، چه برای آن کامپیوتر چه دیگر کامپیوتر های داخل شبکه آن مجموعه.

نقش استفاده از فایر وال در خدمات کامپیوتر برای شبکه های پیشرفته، کنترل است، کنترل آن چیزی که شما تعیین میکنید و بر اساس اطلاعاتی که از فایروال بدست می آورید میتوانید از حمله هایی که به شبکه شما می شود مطلع شوید و از وقوع مجدد آن پیشگیری کنید.

فایروال خصوصیات ساده و پرکاربردی هم دارد که بعنوان مثال میشود به تقسیم بندی ساعات اتصال به اینترنت کاربران اشاره کرد و یا برای کاربران ترافیک محدود روزانه تعیین کرد تا کارمندان شرکت از اینترنت به شکل محدود استفاده کنند.

بنا بر تعریف کلی و توانایی هایی که فایروال ها دارند، میتوان از آنها در کسب و کارهای کوچک نیز استفاده کرد .

بیت سیس آماده ارایه مشاوره در زمینه انتخاب فابروال مناسب با نیاز شما میباشد.

نویسنده : علیرضا پوررنجبر